Mogen vissers hun gevangen vissen meenemen?

Het is voor sportvissers op grond van art. 3 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” verboden om de door hun gevangen vis te verkopen of te koop aan te bieden. Ook het in de handel brengen of weggeven van met de hengel gevangen vis is verboden. Artikel 3 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” is gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

Het verkopen van vis is ook verboden op grond van de voorwaarden die gelden voor de wateren die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, behorende bij de VISpas. Wie de voorwaarden van zijn schriftelijke toestemming overtreedt, vist zonder de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende voor die vorm van visserij. http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/overtredingen-feitcodes-en-boetebedragen.html

Sommige vissers willen vis levend bewaren bijvoorbeeld om later een foto te maken van hun vangst, om deze vers te houden en later op te eten of om deze vis later als (dood) aas te gebruiken.

Het tijdelijk bewaren van vissen is wettelijk toegestaan; de Visserijwet 1963 zegt hier niets over. Uiteraard mag vis alleen bewaard worden buiten de eventueel voor die soort geldende gesloten periode en als de vissen groter zijn dan de eventueel voor die soort geldende minimummaat. Let op: een visrechthebbende kan in zijn schriftelijke toestemming (vergunning) opnemen dat gevangen vis (van bepaalde soorten) direct moet worden teruggezet.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/vis-bewaren-meenemen.html

Waar moet ik wezen als ik vermoed dat vissers op verkeerde plekken zitten?

Controle en handhaving op het bezit van de juiste visdocumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sportvisserijsector en de overheid. De sportvisserijsector krijgt hierin echter een steeds grotere verantwoordelijkheid toebedeeld. Die verantwoordelijkheid pakken de honderden vrijwillige verenigingscontroleurs graag en goed op. Daarnaast hebben veel federaties Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst speciaal voor controle en handhaving Visserijwet 1963. http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/controle/

Stroperij door beroepsvissers kan worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) die een speciaal meldpunt heeft: 0900 – 03 88. https://www.nvwa.nl/organisatie/contact/melden-en-vragen-voor-burgers-consumenten

Stroperij kan ook worden gemeld bij de reguliere politie: 0900-88 44. Daarnaast kan ook contact worden opgenomen met de hengelsportfederatie omdat die directe contacten heeft met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De telefoonnummers van de federaties staan onder andere in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en in de Kleine Lijst van Viswateren. http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/overtredingen-feitcodes-en-boetebedragen.html

Mogen vissers overdag en s’ nachts overal vissen?

Wanneer iemand toestemming van de visrechthebbende heeft om te vissen dan wil dat niet zeggen dat hij met die toestemming het hele jaar door 24 uren per dag mag vissen. Er gelden namelijk bijzondere regels voor het vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Het vissen tussen deze uren wordt vaak “nachtvissen” genoemd.

Voor meer duidelijkheid over de wettelijke regels: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Met uitzondering van 12 wateren, waaronder het IJsselmeer, mag er vanaf 1 oktober 2012 het hele jaar door ’s nachts worden gevist. Met deze verruiming van het nachtvissen hebben visrechthebbenden een extra verantwoordelijkheid gekregen om het nachtvissen in goede banen te leiden. Om eventuele problemen langs de waterkant te voorkomen heeft Sportvisserij Nederland samen met de federaties een gezamenlijke Nachtvistoestemming ontwikkeld. Deze (landelijke) Nachtvistoestemming geeft toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan en die zijn voorzien van het symbool  ook ’s nachts te vissen. http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/

Mogen vissers overal vissen?

Om in het Nederlandse binnenwater te mogen vissen moet je volgens artikel 21 van de Visserijwet 1963 zelf visrechthebbende zijn (eigenaar van heerlijk visrecht, eigenaar van de grond onder het water of huurder van het visrecht) of schriftelijk toestemming hebben van de visrechthebbende om te mogen vissen.

Omdat de meeste mensen zelf geen visrechthebbende zijn, zijn de meeste sportvissers aangewezen op de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende. Die visrechthebbende is vaak een hengelsportvereniging die het visrecht huurt van de eigenaar van de grond onder het water (particulier, gemeente, overheid etc.) of van een beroepsvisser.

N.B. een sportvisser heeft sinds 2007 naast de toestemming van de visrechthebbende geen akte meer nodig.

Voor meer informatie: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/toestemming-om-te-vissen.html