Mogen vissers hun gevangen vissen meenemen?

Het is voor sportvissers op grond van art. 3 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” verboden om de door hun gevangen vis te verkopen of te koop aan te bieden. Ook het in de handel brengen of weggeven van met de hengel gevangen vis is verboden. Artikel 3 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” is gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

Het verkopen van vis is ook verboden op grond van de voorwaarden die gelden voor de wateren die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, behorende bij de VISpas. Wie de voorwaarden van zijn schriftelijke toestemming overtreedt, vist zonder de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende voor die vorm van visserij. http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/overtredingen-feitcodes-en-boetebedragen.html

Sommige vissers willen vis levend bewaren bijvoorbeeld om later een foto te maken van hun vangst, om deze vers te houden en later op te eten of om deze vis later als (dood) aas te gebruiken.

Het tijdelijk bewaren van vissen is wettelijk toegestaan; de Visserijwet 1963 zegt hier niets over. Uiteraard mag vis alleen bewaard worden buiten de eventueel voor die soort geldende gesloten periode en als de vissen groter zijn dan de eventueel voor die soort geldende minimummaat. Let op: een visrechthebbende kan in zijn schriftelijke toestemming (vergunning) opnemen dat gevangen vis (van bepaalde soorten) direct moet worden teruggezet.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/vis-bewaren-meenemen.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *