Mogen vissers overal vissen?

Om in het Nederlandse binnenwater te mogen vissen moet je volgens artikel 21 van de Visserijwet 1963 zelf visrechthebbende zijn (eigenaar van heerlijk visrecht, eigenaar van de grond onder het water of huurder van het visrecht) of schriftelijk toestemming hebben van de visrechthebbende om te mogen vissen.

Omdat de meeste mensen zelf geen visrechthebbende zijn, zijn de meeste sportvissers aangewezen op de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende. Die visrechthebbende is vaak een hengelsportvereniging die het visrecht huurt van de eigenaar van de grond onder het water (particulier, gemeente, overheid etc.) of van een beroepsvisser.

N.B. een sportvisser heeft sinds 2007 naast de toestemming van de visrechthebbende geen akte meer nodig.

Voor meer informatie: http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/toestemming-om-te-vissen.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *