Waar meld ik gewonde knobbelzwanen/wilde dieren?

Bij een knobbelzwaan in nood kan gebeld worden naar de Dieren Alarm Centrale (alleen voor bepaalde plaatsen in Midden-Nederland) op nummer 0900-2000112. De telefonistes geven advies, en sturen indien nodig direct een ambulance. Deze ambulances rijden in een aantal plaatsen in Midden-Nederland.

Er kan ook direct worden gebeld met de dierenambulance (landelijk nummer voor dierenambulances en dierenhulpdiensten is 0900-0245). Op de volgende website staat informatie over dierenambulances en een kaart waarbij doorgeklikt kan worden naar de dierenambulance in het betreffende gebied van de provincie Utrecht: http://www.dierenambulanceutrecht.nl/

Bij meldpunt 144 Red een dier kan mishandeling of verwaarlozing van dieren gemeld worden. Ook als een dier in acute nood verkeerd, gewond is, of een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, kan gebeld worden met 144.

Speciaal opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen zo nodig het regionale politiekorps op een dier in nood af. Ook kunnen zij een dierenambulance of de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) voor gezelschapsdieren en de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor bedrijfsmatig gehouden dieren inschakelen.

Het meldnummer 144 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Is 144 om technische redenen niet bereikbaar? Dan kan gebeld worden met de politie via het landelijke nummer 0900-8844, of voor spoed 112.

Met wie moet ik contact opnemen als er een knobbelzwaan/ wild dier/watervogel iets onnatuurlijks om zijn lichaam heeft zitten zonder dat er in eerste instantie verzwakt of gewond uitziet?

Als een knobbelzwaan / wild dier / watervogel iets onnatuurlijks om zich heen heeft zitten, meldt u dat als gewond dier bij de juiste instanties ( zie vraag gewonde dieren ).

Waar of wie moet ik hebben als er een dier in een muskusratten val zit? (of ander soort val)

Muskusrattenbestrijding is sinds 1 juli 2011 een wettelijk taak van de waterschappen. Zij hebben de opdracht om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade veroorzaakt door woel- en graafwerk van muskus- en beverratten. Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland gaat over muskusrattenbestrijding in de provincie Utrecht.

Dierenambulance (landelijk nummer voor dierenambulances en dierenhulpdiensten is 0900-0245)

Waar kan ik melden dat knobbelzwanen niet op de kant kunnen komen?

Niet in alle gevallen hoeven knobbelzwanen aan de kant te kunnen komen. Vaak zien we ze zwemmen in kanalen of brede weteringen. Ze zijn prima in staat om hier vanaf het water weg te vliegen.

Dit geld niet voor zwanen die geleewiekt zijn, deze zwanen kunnen niet vliegen en dus is het van belang dat ze dan wel ergens de kant op kunnen om hun verenpak lekdicht te houden. In dit geval is het verstandig dat u contact opneemt met uw plaatselijk Dierenambulance.