Waar of wie moet ik hebben als er een dier in een muskusratten val zit? (of ander soort val)

Muskusrattenbestrijding is sinds 1 juli 2011 een wettelijk taak van de waterschappen. Zij hebben de opdracht om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade veroorzaakt door woel- en graafwerk van muskus- en beverratten. Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland gaat over muskusrattenbestrijding in de provincie Utrecht.

Dierenambulance (landelijk nummer voor dierenambulances en dierenhulpdiensten is 0900-0245)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *