Waar vind ik informatie over ontheffingen?

Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen van overlast door vogels. Dit varieert van overlast door vogelpoep op auto’s of de was, tot grote groepen knobbelzwanen die gebieden innemen en/of agressief gedrag vertonen richting mensen of geparkeerde auto’s. Vooral als er een nest met jongen is.

De gemeente kan alleen ingrijpen als er structureel overlast is of als er gevaarlijke situaties ontstaan. Het niet voeren van de dieren en voldoende afstand bewaren scheelt al veel.

De gemeente kan knobbelzwanen alleen verjagen of verplaatsen met een ontheffing. Deze ontheffing kan worden aangevraagd bij de provincie.

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies.

Meer informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen vanaf 1 januari 2017, leest u op de informatiepagina Wet natuurbescherming.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet

http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/december-2016/nuttige-links-en-instrumenten-ter-ondersteuning-in-de-uitvoering-van-de-wet-natuurbescherming/

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/vergunning-en/beheer-schadebestrijding/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *