Waar meld ik afval op land?

Heb je last van zwerfafval? Als je weet wie de veroorzaker is, kun je die erop aanspreken. Meld de rommel anders bij de gemeente via een speciale app, de gemeentewebsite of telefoon.

Sommige gemeentes hebben een app voor je smartphone waarmee je heel makkelijk zwerfafval kunt melden. De app BuitenBeter geeft je melding aan alle gemeentes in Nederland door, van gemeentes die bij de app zijn aangesloten krijg je een reactie terug. In natuurgebieden zijn de natuurbeheerders verantwoordelijk (bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap, Waterleidingbedrijf PWN). Wie de beheerder is, staat meestal op een bord bij de ingang van het gebied. De gemeente kan je eventueel ook vertellen wie die beheerder is.

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/afval-verminderen/zwerfafval/

Natuurverstoring.nl is een meldpunt bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Zoals o.a. afvaldumpingen, vernielingen, etc. Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.

Het is belangrijk dat meldingen op eenvoudige wijze kunnen worden gedaan en informatie op centrale wijze wordt verzameld. Nu is dit vaak niet duidelijk en wordt soms de Politie gebeld of wordt er contact opgenomen met een gemeente of natuurbeschermingsorganisatie. Hierdoor ontstaat versnippering van belangrijke informatie en is niet duidelijk of en op welke wijze een melding een vervolg krijgt. Momenteel ontbreekt een duidelijk beeld waardoor het lastig is om trends en signalen succesvol aan te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *