Waar meld ik als ik zie dat er een hond dieren opdrijft/verjaagd?

Als u getuige bent van een of andere vorm van dierenmishandeling, bent u verplicht dit te melden. In Nederland is een landelijk meldpunt voor dieren in nood ingesteld: 144. Dit meldpunt werkt samen met de Dierenbescherming, Dierenpolitie, NVWA en de dierenambulances.
http://www.licg.nl/139/praktisch/omgaan-met-huisdieren/dier-en maatschappij/dierenmishandeling.html

Waar meld ik dat er een hond knobbelzwanen of andere wilde dieren aanvalt of dood gebeten heeft?

Als u getuige bent van een of andere vorm van dierenmishandeling, bent u verplicht dit te melden. In Nederland is een landelijk meldpunt voor dieren in nood ingesteld: 144. Dit meldpunt werkt samen met de Dierenbescherming, Dierenpolitie, NVWA en de dierenambulances.
http://www.licg.nl/139/praktisch/omgaan-met-huisdieren/dier-en maatschappij/dierenmishandeling.html

Mag ik mijn hond laten zwemen waar ook knobbelzwanen met jongen zwemmen?

Ik denk dat u zelf moet bedenken of het verstanding is?

Knobbelzwanen met jongen zullen de jongen zeker beschermen en ja dat kan heel hard en vel gaan. Dus houd daar rekening mee ook al mogen honden daar loslopen en zwemen.

Voor hondenbezitters is het belangrijk te weten waar het is toegestaan om de hond los te laten lopen en waar niet. In Nederland geldt een aantal wettelijke regels over het laten loslopen van honden:

Artikel 16:

 1. Een ieder is verplicht te verhinderen een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt. 

  Toelichting: Omdat artikel 16 lid 3 spreekt over een dier dat aan iemand toebehoort of onder zijn/haar toezicht staat, heeft het artikel betrekking op ‘gehouden dieren’, zoals de hond. De wet legt dus aan hondeneigenaren een zogeheten ‘zorgplicht’ op, die inhoudt dat men moet voorkomen dat zijn/haar hond schade veroorzaakt (waaronder de knobbelzwaan).

  Artikel 50:

  1. Tot jagen geoorloofde middelen zijn
  2. Honden, niet zijnde lange honden. 3.Het is verboden zicht ter uitoefening van de jacht in het veld te verbinden met andere dan tot jagen geoorloofde middelen. 4.Degene die zich in het veld bevindt met een of meer tot jagen geoorloofde middelen, bedoeld in het eerste lid, alsmede met middelen waarmede kan worden gejaagd, wordt geacht zich daarmede ter uitoefening van de jacht in het veld te bevinden tenzij het tegendeel blijkt.

  Met ‘het veld’ wordt in deze artikelen elk terrein bedoeld dat eventueel geschikt zou kunnen zijn om te jagen. Dat is dus bos, heide, velden, strand, binnenwater, in feite elk natuurlijk terrein dat buiten de bebouwde kom ligt.

  Buiten de bebouwde kom: Wanneer de hond is aangelijnd dan is het vermoeden groot dat er niet met de hond gejaagd wordt. Wanneer de hond losloopt dan is het belangrijk hoe goed de hond onder controle is door de eigenaar en wat voor type hond het is. Wanneer de hond het wild najaagt of vangt dan is de eigenaar in overtreding van de wet.

  Binnen de bebouwde kom geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), van de gemeente. Daarin kan de gemeente regels opnemen over honden, zoals waar deze los mogen lopen en waar niet. Doorgaans moeten honden aangelijnd zijn, behalve op de daarvoor aangewezen losloopterreinen. Bij de gemeente is op te vragen waar losloopgebieden voor honden zijn.

  http://www.licg.nl/45k/praktisch/wetgeving/wetgeving/loslopen-of-aanlijnen.html

Mag ik mijn hond laten zwemmen waar ook knobbelzwanen zwemmen?

Dit is dus afhankelijk of honden daar los mogen lopen en daarnaast is het natuurlijk of uw hond gehoorzaam is. Daarnaast is het aan u of u het verstanding vind. Hou rekening dat zwanen hun gebied beschermen en ja vaak zal een hond winnen maar houd rekening met de vleugels van de zwanen slaan die goed raak dan is het voor u hond ineens zeer gevaarlijk.

Voor hondenbezitters is het belangrijk te weten waar het is toegestaan om de hond los te laten lopen en waar niet. In Nederland geldt een aantal wettelijke regels over het laten loslopen van honden:

Artikel 16:

 1. Een ieder is verplicht te verhinderen een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.Toelichting: Omdat artikel 16 lid 3 spreekt over een dier dat aan iemand toebehoort of onder zijn/haar toezicht staat, heeft het artikel betrekking op ‘gehouden dieren’, zoals de hond. De wet legt dus aan hondeneigenaren een zogeheten ‘zorgplicht’ op, die inhoudt dat men moet voorkomen dat zijn/haar hond schade veroorzaakt (waaronder de knobbelzwaan).

  Artikel 50:

  1. Tot jagen geoorloofde middelen zijn
  2. Honden, niet zijnde lange honden. 3.Het is verboden zicht ter uitoefening van de jacht in het veld te verbinden met andere dan tot jagen geoorloofde middelen. 4.Degene die zich in het veld bevindt met een of meer tot jagen geoorloofde middelen, bedoeld in het eerste lid, alsmede met middelen waarmede kan worden gejaagd, wordt geacht zich daarmede ter uitoefening van de jacht in het veld te bevinden tenzij het tegendeel blijkt.

  Met ‘het veld’ wordt in deze artikelen elk terrein bedoeld dat eventueel geschikt zou kunnen zijn om te jagen. Dat is dus bos, heide, velden, strand, binnenwater, in feite elk natuurlijk terrein dat buiten de bebouwde kom ligt.

  Buiten de bebouwde kom: Wanneer de hond is aangelijnd dan is het vermoeden groot dat er niet met de hond gejaagd wordt. Wanneer de hond losloopt dan is het belangrijk hoe goed de hond onder controle is door de eigenaar en wat voor type hond het is. Wanneer de hond het wild najaagt of vangt dan is de eigenaar in overtreding van de wet.

  Binnen de bebouwde kom geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), van de gemeente. Daarin kan de gemeente regels opnemen over honden, zoals waar deze los mogen lopen en waar niet. Doorgaans moeten honden aangelijnd zijn, behalve op de daarvoor aangewezen losloopterreinen. Bij de gemeente is op te vragen waar losloopgebieden voor honden zijn.

  http://www.licg.nl/45k/praktisch/wetgeving/wetgeving/loslopen-of-aanlijnen.html