Waar meld ik massale sterfte?

Alle dood gevonden in het wild levende dieren kunnen bij het DWHC worden gemeld. Hierbij is het DWHC vooral geïnteresseerd in

Buitengewone sterfte van algemeen voorkomende diersoorten (Voor meer informatie: https://www.dwhc.nl/).

Bijzondere, niet algemeen voorkomende diersoorten.

Het ‘speerpuntdier’ van het jaar. Voor 2016 is dat de groenling en andere vinkachtigen.

Melden bij de NVWA: Als er meer dan 3 watervogels (knobbelzwanen, ganzen of eenden) op dezelfde plaats liggen, moeten deze in verband met onderzoek naar Aviaire influenza (vogelgriep) worden gemeld bij de NVWA, via het telefoonnummer voor het melden van dierziekten en zoönosen (tel: 045 – 546 31 88).

Verdenking van botulisme moeten worden gemeld bij de beheerder van het betreffende water (gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat).Voor meer informatie over botulisme zie http://www.vogelopvangdelft.nl/dier-gevonden/wat-is-botulisme/

Verdenking van wetsovertreding moet worden gemeld bij de lokale politie of bij een buitengewoon opsporingsambtenaar. Het kan ook worden gemeld bij het meldpunt van wildlife crime wanneer het om een wild dier. Dit meldpunt zal ook de benodigde hulpdiensten inschakelen.