Als ik vermoed dat iemand een dier uit het wild heeft gehaald waar meld ik dat dan?

Er mogen geen wilde vogels gehouden worden die in Europa gevangen zijn. Vogels die in het wild zijn geboren, moeten ook in het wild blijven. Vogels van buiten Europa mogen onder voorwaarden wel gevangen en gehouden worden.

Europese vogels mogen alleen gehouden worden als ze in gevangenschap zijn geboren, gekweekt dus. Een uitzondering vormen bevoegde instanties zoals vogelasiels die wél gevonden jonge en gewonde vogels mogen houden.

Er kan een melding worden gedaan via melden.wildlifecrime.nl. Daarna zal er waarschijnlijk politie onderzoek volgen.

Knobbelzwaan zit in en te kleine tuin of balkon wat moet ik doen?

Als een Knobbelzwaan is geland op een balkon of een zeer kleine tuin moet u contact op nemen met uw plaatselijke dierenambuance.

Een knobbelzwaan heeft altijd een lange aanloop nodig om te kunnen opstijgen dus zal dat vanuit een kleine tuin en of balkon niet lukken.

De wijze waarop dieren zijn gehuisvest kan ook een reden zijn om melding te doen bij 144. De Nederlandse wet voorziet in een (beperkt) aantal regels en voorschriften waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen.